Bieszczady dla Jezusa potrzebują wolontariuszy – ewangelizatorów. Zapraszamy do wspólnej posługi osoby, które przeżyły rekolekcje lub kurs ewangelizacyjny i formują się we wspólnocie np.: Ruchu Światło – Życie, Odnowy w Duchu Świętym, Neokatechumenatu, Ruchu Apostolstwa Młodzieży, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Przyjaciół Oblubieńca, itd. Czekamy na tych wszystkich, którzy szczerze kochają Pana Jezusa i w codzienności o Nim świadczą. Dużym wsparciem będą osoby mające za sobą doświadczenie posługi ewangelizacyjnej.

Zapraszamy osoby dorosłe, oraz 16+ z pisemną zgodą rodzica/ opiekuna prawnego.

Jeśli czujesz pragnienie by stawać się świadkiem Jezusa, chcesz dołączyć do nas podczas tegorocznej edycji Bieszczady dla Jezusa 15-22.07.2019 r.? Po prostu to zrób – DOŁĄCZ DO NAS!

Kliknij tutaj i dołącz do nas!

web.bieszczadydlajezusa@gmail.com

Bieszczady dla Jezusa to nie tylko tygodniowa akcja ewangelizacyjna na wakacjach, to coś znacznie więcej… Można powiedzieć, że grupa ewangelizatorów to „rodzina”, która kocha Boga, Jego Kościół i ludzi, szczególnie tych zagubionych.