Bieszczady dla Jezusa

web.bieszczadydlajezusa@gmail.com
661 080 756

Biuro Szkoły Nowej Ewangelizacji
św. Jakuba Apostoła

Parafia św. Piotra i św. Jana z Dukli
ul. kard. St. Wyszyńskiego 30
38-400 Krosno

602 484 272
sne@przemyska.pl

Katolickie Stowarzyszenie UNUM

Konto bankowe:
Podkarpacki Bank Spółdzielczy
17 8642 1201 2025 2101 3728 0001