„Ewangelizacja jest odpowiedzią na misyjne polecenie Jezusa: «Idźcie więc
i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem» (Mt 28, 19-20). W tych wersach przedstawiona jest chwila, w której Zmartwychwstały posyła swoich uczniów do głoszenia Ewangelii w każdym czasie i w każdym miejscu, tak by wiara w Niego dotarła do każdego zakątka ziemi.”

– (Adhortacja apostolska „Evangelii Gaudium” Ojca Świętego Franciszka)

Do tej odpowiedzi czują się również wezwani organizatorzy akcji Bieszczady dla Jezusa, którzy już od kilku lat nosili w sercu pragnienie, by ich dzieło trwało przez cały rok. Chcieli spiąć cztery pory roku wydarzeniami, które wpiszą się w kalendarz Szkoły Nowej Ewangelizacji świętego Jakuba Apostoła i pozwolą realizować założenia Wakacyjnej Ewangelizacji Bieszczadów nie tylko latem, ale również, jak tym razem, zimą. Zrodził się więc plan, niecodzienny i ambitny, ewangelizacji na stoku narciarskim. Wydarzenie pod nazwą Jezus Sky odbyło się 30 stycznia 2022 w Chyrowej k/Dukli, na stoku narciarskim Państwa Schabińskich.

Mimo alertów i prognoz o trudnych warunkach atmosferycznych ewangelizatorzy przyjechali do Ośrodka Rekolekcyjnego w Rzepedzi już w piątek ,by duchowo przygotować się do ewangelizacji. Patronem tych przygotowań stał się błogosławiony Stefan Wyszyński, a jego słowa przywołane podczas pierwszej konferencji zapadły bardzo głęboko w serca uczestników: Gdy znajdę w sobie choć jeden akt miłości, już nie jestem nędzą. Choćby całe moje życie było grzechem, ten jeden akt miłości oddaję Bogu. Nie jestem nędzą… jestem wielkością. (Zapiski Więzienne, 10 XII 1955). Dla ewangelizatorów była to lekcja miłości, która pomogła im otworzyć serca, wyjść ze strefy własnego komfortu, stanąć na stoku narciarskim, by służyć innym, słuchać o ich trudnościach, a także mówić o swojej relacji z Jezusem.

Każda ewangelizacja ma swój charakterystyczny rys, Jezus Sky zadebiutowało między innymi „Herbatką u świętego Józefa”, która zmarzniętym narciarzom dodawała otuchy, rozgrzewała, ale przede wszystkim stwarzała świetną okazję do niezapomnianych rozmów, podobnie jak cytaty z Pisma Świętego rozdawane przechodniom. Nie zabrakło oczywiście uwielbienia tańcem, który z powodzeniem zastępował rozgrzewkę przed zjazdem. Chętni mogli również skorzystać ze wskazówek profesjonalnych instruktorów. To wszystko być może brzmi dość nieprawdopodobnie i o ile do letniej, wakacyjnej akcji wszyscy się już przyzwyczaili, tak zimowa edycja zaskoczyła nawet samych organizatorów. Mimo wiatru i zimna prawie trzydzieści osób z uśmiechem i ogromnym zaangażowaniem posługiwało narciarzom. Ich szczerość i otwartość sprawiły, że korzystający ze stoku bez oporów nawiązywali rozmowy i korzystali z zapewnionych atrakcji.

Zimowa edycja Bieszczadów dla Jezusa – Jezus Sky stała się okazją do spojrzenia w Niebo. Niebo, które jest w każdym z nas. Zapatrzenie się w piękno i miłość jaką Bóg przyniósł na Ziemię za sprawą swojego Syna. To niezwykłe wydarzenie, mimo, że krótkie, zapadło w serca ewangelizatorów, a ufamy, że dotknęło również serc osób, które w ten niedzielny chłodny dzień zjawiły się na stoku narciarskim w Chyrowej.

Kamila Liebchen