Bez wątpienia jednym z najurokliwszych zakątków Polski są podkarpackie Bieszczady… Każdego roku wzrasta liczba turystów z całej Polski i zza granicy, która chce odwiedzić ten region.

Wśród kapłanów i świeckich Archidiecezji Przemyskiej zrodziła się myśl, aby rozpocząć ewangelizację dla przyjeżdżających w Bieszczady turystów. Z biegiem czasu do tej pięknej inicjatywy dołączyli ewangelizatorzy i wspólnoty z całej Polski. Wykorzystując czas wakacji i odpoczynku, postanowiliśmy wyjść do ludzi z dobrą nowiną, pozwolić im doświadczyć Boga żywego tu i teraz. Poprzez Eucharystię, Słowo Boże, modlitwę, rozmowę, świadectwo, performance, taniec uwielbienia, pantomimę zasiewać w ludziach ziarno wiary i Bożej miłości.

W tym celu każdego roku w środku wakacji gromadzą się tutaj we wspólnotę ewangelizatorzy z całej Polski, często też spoza jej granic, by głosić w imieniu Jezusa o Królestwie Niebieskim. W ostatnich latach wzmogło się zaangażowanie osób chcących posługiwać i ewangelizować, oprócz młodzieży i kapłanów, do wspólnoty dołączyły całe rodziny z dziećmi,

Inicjatywa jest koordynowana przez Szkołę Nowej Ewangelizacji Św. Jakuba Apostoła działającą w ramach Katolickiego Stowarzyszenia UNUM z udziałem Diakonii Modlitwy Epafras, Wspólnot, Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich (m.in. Ruch Apostolstwa Młodzieży, Ruch Światło-Życie, Odnowa w Duchu Świętym)

Jeśli i Ty chcesz mieć swój dział w tym dziele, pozwolić Bogu, by posłużył się Twoimi talentami i samemu doświadczyć żywej mocy Ducha Świętego, dołącz do nas!