Bieszczady dla Jezusa potrzebują wolontariuszy – ewangelizatorów. Zapraszamy do wspólnej posługi osoby, które przeżyły rekolekcje lub kurs ewangelizacyjny i formują się we wspólnocie np.: Ruchu Światło – Życie, Odnowy w Duchu Świętym, Neokatechumenatu, Ruchu Apostolstwa Młodzieży, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Przyjaciół Oblubieńca, itd. Czekamy na tych wszystkich, którzy szczerze kochają Pana Jezusa i w codzienności o Nim świadczą. Dużym wsparciem będą osoby mające za sobą doświadczenie posługi ewangelizacyjnej.

UWAGA! Z uwagi na sytuację z pandemią skrócimy naszą wakacyjną akcję do weekendu. Oznacza to, że nie będzie czasu na rekolekcje dla ewangelizatorów, a bez tego nie ma dobrej ewangelizacji. Dlatego zapraszamy na Rekolekcje online dla ewangelizatorów – BdJ Przygotowania 5-7.06.2020 w Rzepedzi. Ten typ rekolekcji jest przewidziany dla osób zewangelizowanych, które przeżyły Kurs Nowe Życie lub inne rekolekcje kerygmatyczne oraz przynależą do jakiejś wspólnoty.

Wszystkich (18+) związanych z akcją Bieszczady dla Jezusa oraz osoby, które chcą pogłębiać swoją wiarę i warsztat ewangelizatora zapraszamy na Rekolekcje online – Bieszczady dla Jezusa Przygotowania 5-7.06.2020 TRANSMITOWANE z Domu Rekolekcyjnego „Oaza ciszy i wypoczynku” w Rzepedzi.

Kliknij tutaj i dołącz do nas!

web.bieszczadydlajezusa@gmail.com

Bieszczady dla Jezusa to nie tylko tygodniowa akcja ewangelizacyjna na wakacjach, to coś znacznie więcej… Można powiedzieć, że grupa ewangelizatorów to „rodzina”, która kocha Boga, Jego Kościół i ludzi, szczególnie tych zagubionych.