„Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.” J 7, 37-39

W Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego zgromadziliśmy się w Kościele pw. pw. Chrystusa Króla w Przeworsku aby wspólnie z tamtejszą wspólnotą przyzywać Ducha Świętego, powierzać Mu nasze pragnienia. Właśnie tak zatytułowaliśmy nasze czuwanie. PRAGNIENIA!

Można zapytać skąd właśnie taka nazwa? Odpowiedzi nie trzeba było szukać daleko. Ewangelia oraz wygłoszona homilia ks. Mateusza przybliżyły odpowiedź na to pytanie. Każdy z nas bowiem posiada pragnienia. Człowiek jest pragnieniem. Nie ma człowieka, który nie ma pragnień. W Ewangelii znajdujemy 3 rzeczy. Pierwszą z nich jest: Jakie masz pragnienia? Czy są w ogóle? Druga: Czy z tymi pragnieniami przychodzisz do Jezusa? Czy będziesz szukać sam, czy w Jezusie? Trzecia: Czy czerpiesz z tego Źródła?

Jaki jest zatem klucz? Mówi o tym Jezus: Duch nie został dany, bo Syn nie został uwielbiony!

Przybyliśmy uwielbić krzyż Jezusa, bo właśnie wtedy rodzi się Duch Święty. Wołaliśmy o Ducha Prawdy, który mówi że Jezus Żyje! Aby stawać w autorytecie Jezusa Zmartwychwstałego! Wspólnie prosiliśmy o Jego Dary, o wypełnienie naszych serc i poskładanie w nas tego, co się rozsypało.

To był piękny wieczór, pięknej wspólnoty. Nasz wieczernik.

 

fot. Maciej Kisała